Ruimte > Ruimte 31 > Terug naar de dorpen

Ruimte 31: Terug naar de dorpen


open pdf

Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Gooik en de Plattelandsacademie van de Landelijke Gilden werkten 52 studenten uit de master stedenbouw en ruimtelijke planning van de KU Leuven gedurende een intensieve werkweek (november 2015) aan een visie op het ‘herdorpen’ van Gooik in Vlaams-Brabant. Deze ambitie is een duidelijke beleidsprioriteit voor het gemeentebestuur, zoals ook blijkt uit het masterplan dat Maat Ontwerpers uitwerkte voor de hoofdkern Gooik.

Ontwerp van een productief landschapVan leegstand naar zinvolle ruimte