Ruimte > Ruimte 31 > Van leegstand naar zinvolle ruimte

Ruimte 31: Van leegstand naar zinvolle ruimte


open pdf

Auteur: Tim Van Wanroij (01-09-2016) | Een leegstaande brandweerkazerne, een braakliggend stuk terrein, de roep om betaalbare werkplekken voor startende ondernemers. Het zijn opgaven die in elke willekeurige stad aan de orde zijn. Maar wat doe je als stadsbestuur, wanneer er over de toekomstige ontwikkeling van de stad meer vragen zijn dan antwoorden? Die vraag stelde de gemeente Maastricht zich ook tijdens de Biënnale Leegstand en Herbestemming in 2011, georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Sindsdien is er veel veranderd in Maastricht.

Terug naar de dorpen30 burgerinitiatieven in één wijk