Ruimte > Ruimte 32 > Atrium Lerend Netwerk

Ruimte 32: Atrium Lerend Netwerk


open pdf

Auteur: Kathelijne Toebak (01-12-2016) | Sinds het Atrium Lerend Netwerk – een informeel samenwerkingsplatform van Ruimte Vlaanderen met de lokale besturen – in 2007 van start ging, is er veel veranderd. De bestuurlijke context wordt tegenwoordig gekenmerkt door een sterke lokale autonomie. Een sterk netwerk tussen en met de lokale besturen is daarom belangrijker dan ooit (niet in het minst voor Ruimte Vlaanderen zelf). De opgave voor de atriumwerking wordt steeds breder, de doelstelling van kennisuitwisseling is verruimd naar co-creatie, detectie en samenspel.

30 burgerinitiatieven in één wijkCo-creatie is voor iedereen