Ruimte > Ruimte 32 > Co-creatie is voor iedereen

Ruimte 32: Co-creatie is voor iedereen


open pdf

Auteur: Ernst Maréchal (01-12-2016) | Op de voorbije Werelddag van de stedenbouw trachtte de Gentse kunstenplek Manoeuvre een tussenstand-van-zaken op te maken over de rol en betekenis van co-creatie, zowel in de kunstenwereld als in ruimtelijke ordening. Vandaar ook hun aanwezigheid in dit themadossier. Auteur Ernst Maréchal verheugt zich in de groeiende belangstelling voor dit soort sociaalartistieke praktijken, maar stelt zich tegelijk ook een paar vragen ‘ten gronde’ rond deze hype-term.

Atrium Lerend NetwerkCollectief en verandering