Ruimte > Ruimte 32 > Collectief en verandering

Ruimte 32: Collectief en verandering


open pdf

Auteurs: Seppe De Blust, Annette Kuhk en Jan Schreurs (01-12-2016) | In deze bijdrage gaan we ervan uit dat participatie betekent dat je je collectief organiseert, om met deze onontkoombare gelijktijdige combinatie van ‘wat’ en ‘waarom’ om te gaan. Om vat te krijgen op wat een dergelijke vorm van organisatie betekent, en om inzicht te krijgen in hoe mens en omgeving er hun voordeel bij doen, kijken we naar drie voorbeelden van participatieve cases: het voorstel van het collectief Krokus in het Mechelse Begijnhof, voorbeelden van Wijkcontracten in Brussel en Ringland in Antwerpen. Elk van de cases is op de een of andere manier betekenisvol in de geschiedenis van de participatie in Vlaanderen en Brussel.

Co-creatie is voor iedereenDe Koep