Ruimte > Ruimte 32 > Ruimtelijke planning in het kwadraat

Ruimte 32: Ruimtelijke planning in het kwadraat


open pdf

Auteurs: Davina De Palmenaer en Sylvie Dewart (01-12-2016) | Er is op ruimtelijk en sociaal vlak een evolutie aan de gang, en die is duidelijk voelbaar binnen de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Oost-Vlaanderen. Vroeger lag de focus op het informeren van belangrijke stakeholders in de vorm van klassieke infovergaderingen en -markten. Vandaag zijn burgers en actoren mondiger en beter geïnformeerd. Waar een overheid vroeger beslissingen nam en louter informeerde, ontstaat nu de druk van onderuit om samen beleid te voeren.

Mijn tuin, uw groen20 jaar structuurplanning