Ruimte > Ruimte 33 > 20 jaar structuurplanning

Ruimte 33: 20 jaar structuurplanning


open pdf

Auteurs: Koen Grootaert, Ann Pisman, Sylvianne Van Butsele, Rik Van Colen, Françoise Vermeersch en Katleen Vermeiren (01-03-2017) | Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vormt sinds 1997 dé referentie van het ruimtelijk beleid. Twintig jaar later is het tijd voor reflectie op de intenties en de juridische evolutie van het instrument van structuurplanning. De structuurplannen hebben geleid tot heel wat planinitiatieven en realisaties op het terrein. Dat wordt verduidelijkt door een analyse van het aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen en door in te zoomen op de eerste en de laatste structuurplannen. We analyseren in deze bijdrage de sterktes en zwaktes van structuurplanning en kijken tevens vooruit, richting toekomst.

Ruimtelijke planning in het kwadraat20 kaarsjes voor het ruimtelijk structuurplan