Ruimte > Ruimte 34 > -500 TAW

Ruimte 34: -500 TAW


open pdf

Auteurs: Timothy Debacker en Helga Ferket (01-06-2017) | Bij geologische toepassingen in de Vlaamse diepe ondergrond denkt men haast automatisch aan ons mijnbouwverleden. Dediepe ondergrond – juridisch vastgelegd als dieper dan -500m TAW1 – komt echter in aanmerking voor meerdere toepassingen. Ook voor de diepe ondergrond is er dus een regelgeving nodig voor de ruimtelijke scheiding of verweving van toepassingen. Sinds 2009 heeft Vlaanderen een decreet betreffende de diepe ondergrond dat stelselmatig uitgebreid wordt in functie van nieuwe noden en toepassingen.

PRIAK's. Een achterpoortje dat dicht moetAthene. New Urban Agenda & Planning Guidelines