Ruimte > Ruimte 34 > Boven/onder

Ruimte 34: Boven/onder


open pdf

Auteur: Janine Meijer (01-06-2017) | Sinds het nieuwe archeologiedecreet is bovengronds bouwen afhankelijk van wat er onder de grond zit. De tijd dat je met een bouwvergunning in de hand elke open plek kon afgraven en bebouwen, is definitief voorbij. Op de Linkerscheldeoever kost een nieuw logistiek bedrijventerrein vijf miljoen euro extra vanwege verplichte archeologische opgravingen. ‘Je kan je afvragen of de verhouding juist zit.’

Athene. New Urban Agenda & Planning GuidelinesBRV advies VRP