Ruimte > Ruimte 34 > Het belang van de ondergrond in het Antropoceen

Ruimte 34: Het belang van de ondergrond in het Antropoceen


open pdf

Auteurs: Han Admiraal en Antonia Cornaro | (01-06-2017) | De ondergrond (of bodem) wordt in toenemende mate betrokken in de ontwikkelingsdynamiek van onze steden. Denk aan ondergrondse parkeergarages, metrostelsels en waterbergingskelders. Tegelijkertijd kijken we naar diezelfde ondergrond als bron van hernieuwbare energie in de vorm van koude-warmteopslag en geothermie. Maar de bodem is ook drager van het leven bovengronds en levert ons belangrijke ecosysteemdiensten. Daarmee ontstaat een spanningsveld tussen de exploitatie van de ondergrond en de bescherming van de bodem. In ‘De wereld onder onze voeten’, een reeks van drie artikels, zullen Han Admiraal en Antonia Cornaro achtereenvolgens ingaan op het belang van de ondergrond, planningsmethodologieën en praktijkvoorbeelden van ruimtelijke ordening van de ondergrond, en de rol van de ruimtelijk planner in dit geheel. In dit nummer bekijken ze eerst het belang van de ondergrond en de relatie met ruimtelijke planning.

Gecoro of Gekoro?Het Beleidsplan Ruimte Geel