Ruimte > Ruimte 34 > Ruimte voor Gent, ook onder het maaiveld

Ruimte 34: Ruimte voor Gent, ook onder het maaiveld


open pdf

Auteur: Simon Verledens (01-06-2017) | Wat zich onder het maaiveld afspeelt, bepaalt in belangrijke mate wat bovengronds mogelijk of wenselijk is. In Gent doet de nood aan een geïntegreerde ruimtelijke langetermijnvisie op de ondergrond zich dan ook hoe langer hoe meer voelen. Het stadsbestuur engageert zich daarom tot het opmaken van een ruimtelijke structuurvisie terzake.

Op losse groevenSTRONG