Ruimte > Ruimte 34 > Underground. De andere helft van de 3de dimensie

Ruimte 34: Underground. De andere helft van de 3de dimensie


open pdf

Auteur: Leo Van Broeck (01-06-2017)| Bouwen wordt vaak gezien als het in de hoogte uitwerken van een plan, het op elkaar stapelen van stenen en structuren. We denken aan de vector van de Z-as als een pijl, vertrekkend vanaf het maaiveld tot in de oneindige hoogte. Wat we vergeten, zijn de negatieve getallen, het stuk van de Z-as onder nul, dat doorloopt tot in de oneindige diepte.

The Path TorontoVirtueel landbouwland