Ruimte > Ruimte 35 > 4G warmte

Ruimte 35: 4G warmte


open pdf

Auteurs: Veerle Cox, Dominiek Vandewiele en Jakob Vermandere (01-09-2017) | In Vlaanderen is het aardgasnet de dominante infrastructuur om gebouwen te verwarmen en bedrijven van proceswarmte te voorzien. In vele andere Europese landen zijn dat warmtenetten. In het streven naar een klimaatneutrale regio heeft het aardgasnet één onoverkomelijke handicap: er is per definitie altijd CO2-uitstoot mee gemoeid. Daarom focust het Europese project HeatNET op de ontwikkeling en de uitbouw van warmtenetten voor de toekomst en de reductie van CO2 in Noord-West-Europa. Ultieme doelstelling: de CO2-uitstoot reduceren met 15.000 ton per jaar.

Virtueel landbouwlandAthene. De weerbare stad