Ruimte > Ruimte 35 > Naar een nieuw Kempens energielandschap

Ruimte 35: Naar een nieuw Kempens energielandschap


open pdf

Auteurs: Ben Laenen, Julie Marin, Evelien Pieters en Maarten Van Acker (01-09-2017) | De voorbije eeuwen duidden cartografen de Kempen systematisch aan als een onbestemde leegte of een niemandsland. Dat heeft te maken met de ontwikkelingsgeschiedenis van deze streek en valt grotendeels te verklaren vanuit de ontginning van de bodem. Energiewinning heeft eeuwenlang het Kempense landschap getekend. Denk aan de vele naaldbossen, plassen, turf- en sprietputten, vaarten, grachten en kanalen. In de 20ste eeuw veranderde dat. Onze gecentraliseerde energievoorziening (met kern- en gascentrales) is relatief onzichtbaar. Vandaag moeten we overstappen op hernieuwbare energie en dat zal, net als vroeger, een enorme impact hebben op het landschap. Zowel boven- als ondergronds zijn de Kempen rijkelijk gezegend met hernieuwbare energiebronnen en dus liggen er volop kansen voor een innovatief ‘hernieuwbaar energielandschap’. Hoog tijd om ons te bezinnen over hoe dat landschap er in 2050 zal uitzien.

Made in HollandOnder hoogspanning