Ruimte > Ruimte 35 > Onder hoogspanning

Ruimte 35: Onder hoogspanning


open pdf

Auteurs: Jef Beerten en Hakan Ergun (01-09-2017) | Ons elektriciteitsnet staat voor grote uitdagingen ten gevolge van de energierevolutie of 'Energiewende'. Deze groene revolutie wordt gekenmerkt door een sterke toename van energie uit hernieuwbare bronnen, slimmere electriciteitsnetwerken, doorgedreven digitalisering van het energiesysteem en nieuwe mogelijkheden om efficïenter met onze energie om te gaan. Deze tendens is niet enkel voelbaar in Europa, ze manifesteert zich wereldwijd. In deze bijdrage staan we stil bij de gevolgen voor onze regio en meer bepaald voor het transmissienet.

Naar een nieuw Kempens energielandschapRichting Sahara, of toch nog liever dichter bij huis?