Ruimte > Ruimte 36

Ruimte 36

December 2017
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Droom en daad in Deinze

  Auteur: Erik Van Daele (01-12-2017) | Heeft de kleine stad Deinze dé formule gevonden om droom en daad te combineren tot een kwaliteitsvolle stadsvernieuwing? Met een heraangelegde Markt, een plein aan de Leie en een nieuw Administratief Centrum is de vernieuwing van het stadscentrum er tot op heden een succesverhaal. Deinze won er zelfs een prijs van de Vlaamse overheid mee.

  lees meer
 • Atelier Roosterbeek

  Auteur: Marthe Reumers (01-12-2017) | Vernieuwende onderzoeksprojecten met een experimenteel kantje – het is misschien niet het eerste waar de Vlaamse overheid mee geassocieerd wordt. Vaak wordt aan die zijde het bekende pad bewandeld, volgens geijkte procedures, en worden er weinig nieuwe zijpaden verkend. Toch kan het anders. Met het Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek wordt nu door T.OP Limburg net dat interessante stapje zijwaarts gezet. Dit onderzoeksproject, dat volgens het principe van ecosysteemdiensten werd opgezet, focust op het thema ‘water’. De huidige complexiteit van de waterproblematiek verplicht tot overleg tussen verschillende partners om krachten en middelen te bundelen en te komen tot een gezamenlijke, integrale aanpak. Samen <br /> nadenken over oplossingen is meer dan ooit actueel.

  lees meer
 • Athene. De solidaire stad

  Auteur: Frank D'hondt (01-12-2017) | De sociale weerbaarheid van onze steden is een van de belangrijkste qualifiers voor duurzame stedelijke ontwikkeling, zoals die beschreven staan in de International Guidelines on Urban and Territorial Planning (IG-UTP). Om het rijtje van de vijf qualifiers te vervolledigen maken we hier ook de koppeling met de roep om betere territoriale beleidsintegratie.

  lees meer
 • De Groene Zes

  Auteur: Tine Van Passel (01-12-2017) | In november 2016 werd de tweejaarlijkse VRP-Planningsprijs uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw. Twee projecten vielen toen in de prijzen: Openruimtekamers<br /> Gavers & Esser, van de provincie West-Vlaanderen (zie Ruimte 35) en De Groene Zes, van de provincie Antwerpen. In het juryverslag lezen we dat ‘beide planningsinitiatieven<br /> de meerwaarde van doorgedreven samenwerking en overleg laten zien.’

  lees meer
 • Een landbouwpark zonder RUP

  Auteurs: Marjolijn Claeys en Hans Leinfelder (01-12-2017) | Aan de rand van Oostende, tegen het oude polderdorp Stene en de Snaaskerkepolder aan, ligt te midden van lintbebouwing, een schoolcomplex en 20ste eeuwse woonwijken nog een 35 hectare groot historisch polderlandschap. Met dit landschap heeft de Stad Oostende nu grootse plannen. Hier komt binnenkort niet de zoveelste nieuwe woonwijk, maar wel een van de belangrijkste parken van Oostende: de ‘Tuinen van Stene’. Geen traditioneel park, maar een stadslandbouwpark dat stedeling en landbouwer dichter bij elkaar moet brengen.

  lees meer
 • 'Hier kan over gepraat worden'

  Auteur: Julie Mabilde (01-12-2017) | In zijn meerjarenprogramma pleit Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck voor een doelmatiger publiek opdrachtgeverschap en ondernemerschap. Willen we tot meer ruimtelijke kwaliteit, verdichting en maatschappelijke meerwaarde komen, dan moeten publieke actoren en lokale overheden vertrouwd raken met de ondernemerslogica van de bouw- en vastgoedmarkt (...)

  lees meer
 • Leuven gepland, gedroomd

  Auteur: Hilde Heynen (01-12-2017) | Naar aanleiding van 500 jaar Utopia van Thomas Morus, zijn er allerlei manifestaties, tentoonstellingen en evenementen georganiseerd in Leuven, de stad waar het boek werd uitgegeven in 1516. Onderdeel van dat geheel was het initiatief van Metaforum, de denktank van de KU Leuven, om een utopische visie te ontwikkelen voor de stad Leuven. Die denkoefening resulteerde in een boekje met als titel Lutopia en als auteur Thomas Metaforius (een pseudoniem met een knipoog). Lutopia verbeeldt de droom van een nieuwe utopie – een nieuw en beter Leuven, een ideale stad in een ideale wereld.

  lees meer
 • Strategische planning in de praktijk

  Auteur: Louis Albrecht (01-12-2017) | Uit heel wat onderzoek blijkt dat de politieke, economische, ruimtelijke, culturele, sociale en juridische context het kader vormt waarbinnen planfiguren, concepten en processen gestalte krijgen, maar ook aanpassingen ondergaan. In deze bijdrage gaan we na hoe strategische ruimtelijke planning werkt in de praktijk. We doen dat aan de hand van een project waarin volgens een vast format een vijftiental cases, op verschillende schaalniveaus, geanalyseerd worden.

  lees meer
 • Werken in een wereld van belendende domeinen

  Auteurs: Bernard Hubeau en Guy Vloebergh (01-12-2017) | In september 2017 verscheen bij de Brugse uitgeverij die Keure het 'weet- en leerboek 'Met inzicht ruimtelijke plannen en vergunnen', onder de redactie van Guy Vloebergh en Bernard Hubeau. Naast een gereedschapskist met instrumenten voor het ontwerpen van een planningsproces en het behoorlijk motiveren van beslissingen met ruimtelijke impact, vindt de lezer in deze publicatie ook elementen van een toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit bij planning en vergunningverlening.

  lees meer