Ruimte > Ruimte 36 > Atelier Roosterbeek

Ruimte 36: Atelier Roosterbeek


open pdf

Auteur: Marthe Reumers (01-12-2017) | Vernieuwende onderzoeksprojecten met een experimenteel kantje – het is misschien niet het eerste waar de Vlaamse overheid mee geassocieerd wordt. Vaak wordt aan die zijde het bekende pad bewandeld, volgens geijkte procedures, en worden er weinig nieuwe zijpaden verkend. Toch kan het anders. Met het Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek wordt nu door T.OP Limburg net dat interessante stapje zijwaarts gezet. Dit onderzoeksproject, dat volgens het principe van ecosysteemdiensten werd opgezet, focust op het thema ‘water’. De huidige complexiteit van de waterproblematiek verplicht tot overleg tussen verschillende partners om krachten en middelen te bundelen en te komen tot een gezamenlijke, integrale aanpak. Samen <br /> nadenken over oplossingen is meer dan ooit actueel.

Richting Sahara, of toch nog liever dichter bij huis?Athene. De solidaire stad