Ruimte > Ruimte 36 > De Groene Zes

Ruimte 36: De Groene Zes


open pdf

Auteur: Tine Van Passel (01-12-2017) | In november 2016 werd de tweejaarlijkse VRP-Planningsprijs uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw. Twee projecten vielen toen in de prijzen: Openruimtekamers<br /> Gavers & Esser, van de provincie West-Vlaanderen (zie Ruimte 35) en De Groene Zes, van de provincie Antwerpen. In het juryverslag lezen we dat ‘beide planningsinitiatieven<br /> de meerwaarde van doorgedreven samenwerking en overleg laten zien.’

Athene. De solidaire stadDroom en daad in Deinze