Ruimte > Ruimte 36 > 'Hier kan over gepraat worden'

Ruimte 36: 'Hier kan over gepraat worden'


open pdf

Auteur: Julie Mabilde (01-12-2017) | In zijn meerjarenprogramma pleit Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck voor een doelmatiger publiek opdrachtgeverschap en ondernemerschap. Willen we tot meer ruimtelijke kwaliteit, verdichting en maatschappelijke meerwaarde komen, dan moeten publieke actoren en lokale overheden vertrouwd raken met de ondernemerslogica van de bouw- en vastgoedmarkt (...)

Een landbouwpark zonder RUPLeuven gepland, gedroomd