Ruimte > Ruimte 36 > Leuven gepland, gedroomd

Ruimte 36: Leuven gepland, gedroomd


open pdf

Auteur: Hilde Heynen (01-12-2017) | Naar aanleiding van 500 jaar Utopia van Thomas Morus, zijn er allerlei manifestaties, tentoonstellingen en evenementen georganiseerd in Leuven, de stad waar het boek werd uitgegeven in 1516. Onderdeel van dat geheel was het initiatief van Metaforum, de denktank van de KU Leuven, om een utopische visie te ontwikkelen voor de stad Leuven. Die denkoefening resulteerde in een boekje met als titel Lutopia en als auteur Thomas Metaforius (een pseudoniem met een knipoog). Lutopia verbeeldt de droom van een nieuwe utopie – een nieuw en beter Leuven, een ideale stad in een ideale wereld.

'Hier kan over gepraat worden'Strategische planning in de praktijk