Ruimte > Ruimte 36 > Strategische planning in de praktijk

Ruimte 36: Strategische planning in de praktijk


open pdf

Auteur: Louis Albrecht (01-12-2017) | Uit heel wat onderzoek blijkt dat de politieke, economische, ruimtelijke, culturele, sociale en juridische context het kader vormt waarbinnen planfiguren, concepten en processen gestalte krijgen, maar ook aanpassingen ondergaan. In deze bijdrage gaan we na hoe strategische ruimtelijke planning werkt in de praktijk. We doen dat aan de hand van een project waarin volgens een vast format een vijftiental cases, op verschillende schaalniveaus, geanalyseerd worden.

Leuven gepland, gedroomdWerken in een wereld van belendende domeinen