Ruimte > Ruimte 36 > Werken in een wereld van belendende domeinen

Ruimte 36: Werken in een wereld van belendende domeinen


open pdf

Auteurs: Bernard Hubeau en Guy Vloebergh (01-12-2017) | In september 2017 verscheen bij de Brugse uitgeverij die Keure het 'weet- en leerboek 'Met inzicht ruimtelijke plannen en vergunnen', onder de redactie van Guy Vloebergh en Bernard Hubeau. Naast een gereedschapskist met instrumenten voor het ontwerpen van een planningsproces en het behoorlijk motiveren van beslissingen met ruimtelijke impact, vindt de lezer in deze publicatie ook elementen van een toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit bij planning en vergunningverlening.

Strategische planning in de praktijkArmoede, plaats en ongelijkheid