Ruimte > Ruimte 37

Ruimte 37

Maart 2018
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Betaalbaarheid in coöperatieve woningbouw

  Auteur: Peggy Totté (01-03-2018) | Net als in Londen, Amsterdam en Brussel worden ook in Vlaanderen betaalbare woningen in de steden schaarser. Minder fortuinlijke gezinnen vinden nog amper betaalbare woningen of appartementen.

  lees meer
 • Armoede, plaats en ongelijkheid

  Auteurs: Michele Vianello en Tom Kenny (01-03-2018) | De ongelijkheid van inkomens in de OESO-landen bevindt zich momenteel op haar hoogste niveau sinds een halve eeuw, met het Verenigd Koninkrijk als zevende op de lijst van landen met de grootste ongelijkheid. Litouwen is de enige EU-lidstaat die nog slechter scoort. In 2014 leefde 11,3% van de bevolking in Groot-Brittannië in relatieve armoede.

  lees meer
 • Athene. Een Griekse tragedie

  Auteur: Frank D'hondt (01-03-2018) | In Athene, de moeder van alle stadstaten, is de armoede in het straatbeeld goed zichtbaar. Bijna dagelijks wordt er gedemonstreerd tegen bezuinigingen op lonen en overheidsuitgaven. Wat betekent dat voor een Europese metropool als Athene? Hoe is het in een EU-lidstaat zover kunnen komen? Om die vragen te beantwoorden volgen we in deze bijdrage het stramien van een klassieke Griekse tragedie.

  lees meer
 • Een gesprek over stedelijke armoede

  Auteur: Stijn Oosterlynck (01-03-2018) | Maarten van Ham is hoogleraar Stedelijke Vernieuwing en Wonen aan de TU Delft in Nederland. Hij maakte internationaal naam met onderzoek over stedelijke vernieuwing, veranderende buurten en de impact die buurten hebben op de levenskansen van hun bewoners. De geknipte persoon dus voor een diepgravend gesprek over de relatie tussen armoede, huisvesting, ruimtelijke segregatie en sociale mobiliteit.

  lees meer
 • Experimenten in de sociale huisvestingssector

  Auteur: Filip Lagiewka (01-03-2018) | In 2017 publiceerde de Vlaamse Woonraad zijn conclusies over de wooncrisis in de onderste lagen van de huurmarkt. De zoektocht naar een betaalbare en kwalitatieve woning is voor kwetsbare huishoudens bijzonder moeilijk en het verwerven van een eigendom vrijwel onmogelijk. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn bovendien lang, en ook op de private huurmarkt is het moeilijk een geschikte woning te vinden, zo stelt de raad.

  lees meer
 • Het stedelijk metabolisme als tool voor het ontwerp en beheer van watercycli

  Auteur: Dimitri Voordeckers (01-03-2018) | Op de Werelddag voor stedenbouw werd op 16 november 2017 de jaarlijkse VRP-afstudeerprijs uitgereikt. Met deze prijs wil de VRP innovatieve en creatieve eindwerken in de kijker zetten en de makers ervan de mogelijkheid bieden hun werk aan de vakwereld te tonen. Er waren verschillende genomineerden die hoge ogen gooiden bij de jury. Maar uiteindelijk was het Dimitri Voordeckers (KULeuven) die de prijs in ontvangst mocht nemen voor zijn eindwerk Stedelijk metabolisme als ruimtelijke ontwerptool voor de optimalisatie van watercycli - case study Leuven.

  lees meer
 • Onteigening à la flamande in 11 punten

  Auteurs: Stijn Verbist en Pieter Thomaes (01-03-2018) | Op 12 januari 2018 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is het langverwachte Vlaams Onteigeningsdecreet op 1 januari 2018 (een klein beetje retroactief) in werking getreden.

  lees meer
 • Ruimte en armoede

  Auteurs: Hans Tindemans, Filip Lagiewka, Stijn Oosterlynck (01-03-2018) | Ruimtelijke planning als professionele activiteit is onlosmakelijk verbonden met volgehouden pogingen om de destructieve sociale en ruimtelijke effecten van het kapitalisme te beteugelen. Als enkel de markt bepaalt welke functie waar komt en hoe de fysieke ruimte georganiseerd en ingericht wordt, geraken sociaaleconomisch zwakkere groepen en minder rendabele functies in de verdrukking. Er ontstaat verspilling van schaarse<br /> ruimte en de organisatie en inrichting van de ruimte ontberen de nodige rationaliteit.

  lees meer
 • Sociale huur in Vlaanderen

  Auteur: Sien Winters (01-03-2018) | Met een sociaal huuraanbod dat amper 6% van de woningvoorraad bedraagt en een armoederisico dat een stuk hoger ligt, gaapt er in Vlaanderen nog altijd een groot gat tussen droom en daad. Als het over armoede in de eigen achtertuin gaat, duikt weerstand op. Zozeer zelfs dat de Vlaamse overheid in 2009 met het ‘Grond- en Pandendecreet’ de gemeenten heeft<br /> verplicht om een minimum aantal sociale huurwoningen te realiseren.

  lees meer
 • Wonen in de tussentijd

  Auteurs: Aurelie De Smet, Burak Pak, Yves Schoonjans, Frederik Serroen (01-03-2018) | Terwijl een precaire groep van dak- en thuislozen zich een weg zoekt in onze maatschappij en noodgedwongen in parken en stations kampeert, blijven er in onze steden tal van vierkante meters onbenut. Experimenten rond tijdelijke huisvesting in deze on(der)benutte ruimten kunnen zorgen voor de broodnodige maatschappelijke discussie rond betaalbaar wonen, leegstand en speculatie. In dit artikel belichten we een aantal interessante voorbeelden die we vandaag op dit vlak in Brussel zien ontstaan.

  lees meer