Ruimte > Ruimte 37 > Een gesprek over stedelijke armoede

Ruimte 37: Een gesprek over stedelijke armoede


open pdf

Auteur: Stijn Oosterlynck (01-03-2018) | Maarten van Ham is hoogleraar Stedelijke Vernieuwing en Wonen aan de TU Delft in Nederland. Hij maakte internationaal naam met onderzoek over stedelijke vernieuwing, veranderende buurten en de impact die buurten hebben op de levenskansen van hun bewoners. De geknipte persoon dus voor een diepgravend gesprek over de relatie tussen armoede, huisvesting, ruimtelijke segregatie en sociale mobiliteit.

Betaalbaarheid in coöperatieve woningbouwExperimenten in de sociale huisvestingssector