Ruimte > Ruimte 37 > Ruimte en armoede

Ruimte 37: Ruimte en armoede


open pdf

Auteurs: Hans Tindemans, Filip Lagiewka, Stijn Oosterlynck (01-03-2018) | Ruimtelijke planning als professionele activiteit is onlosmakelijk verbonden met volgehouden pogingen om de destructieve sociale en ruimtelijke effecten van het kapitalisme te beteugelen. Als enkel de markt bepaalt welke functie waar komt en hoe de fysieke ruimte georganiseerd en ingericht wordt, geraken sociaaleconomisch zwakkere groepen en minder rendabele functies in de verdrukking. Er ontstaat verspilling van schaarse<br /> ruimte en de organisatie en inrichting van de ruimte ontberen de nodige rationaliteit.

Onteigening à la flamande in 11 puntenSociale huur in Vlaanderen