Ruimte > Ruimte 38

Ruimte 38

Juni 2018
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  De governance van ruimte

  Auteur: Filip De Rynck (01-06-2018) | Van 'government' naar 'governance'. Zo laat deze moeilijk in goed Nederlands te vertalen suggestie van een noodzakelijke evolutie voor de aanpak van grote en duurzame ruimtelijke projecten en ambities zich samenvatten. De overheid kan grote ruimtelijke projecten en ambities niet (meer) alleen realiseren, is de onderliggende gedachte. In een complexe samenleving, met assertieve en steeds beter geschoolde burgers, met een snel evoluerend en voortdurend vernieuwend middenveld, met onderne mingen die onmisbaar zijn voor het realiseren van beleidsdoelstellingen, volstaat het niet meer om zich als overheid (government) op een hiërarchische manier op te stellen en van bovenaf te denken en te handelen. Er is nood aan samenwerking, aan interactie, aan coproductie, aan partnerschap. 'Governance' dus.

  lees meer
 • Baanbrekend winkelen

  Auteurs: Greet Castermans, Tom Dumez en Peter Vermeulen (01-06-2018) | Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men niet alleen villa's en fermettes tegen, maar ook baanwinkels. Met het project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' hertekenden een aantal provincies en gemeenten het economisch en ruimtelijk traject van twee pilootsteenwegen om de versnippering van de retailbusiness - en zijn noodlottige ruimtelijke consequenties - tegen te gaan. 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' is een samenwerking tussen 14 gemeenten en de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, met bijdragen van Retailsonar, Stramien en RebelGroup Belgium.

  lees meer
 • De fiets moet een vanzelfsprekende vervoersoplossing worden

  Auteur: Wout Baert (01-06-2018) | Fietsen behoort tot het Vlaamse DNA. We zijn niet alleen een volk van schilders, maar ook van fietsers. Toch fietsen de meeste Vlamingen nog altijd meer in het weekend dan doordeweeks. Uit onderzoek van Fietsberaad Vlaanderen blijkt dat één op de drie Vlamingen dagelijks fietst. Vlaams minister Ben Weyts heeft de ambitie daar verandering in te brengen. Maar hoe kan een mobiliteitsbeleid er voor zorgen dat de fiets ook voor dagelijkse verplaatsingen een logische en vanzelfsprekende keuze wordt? Dat lijkt de uitdaging te zijn voor ontwerpers, beleidsadviseurs en politici na de komende verkiezingen op het lokale en regionale niveau.

  lees meer
 • De vervoerregio. Game changer voor de mobiliteit in Vlaanderen

  Auteur: Hans Tindemans (01-06-2018) | Er beweegt - eindelijk - wat op het vlak van mobiliteit in Vlaanderen: ons gewest wordt opgedeeld in 15 vervoerregio's. Elke gemeente zal voortaan deel uitmaken van en een stem krijgen in een van de 15 vervoerregioraden. Gemeenten krijgen daardoor de kans om met hun buren in de regio en verschillende Vlaamse partners te werken aan een samenhangend mobiliteitsbeleid. Die vervoerregio's zouden wel eens een grondige impact kunnen hebben door de integratie van mobiliteitsbeleid, infrastructuurplanning en ruimtelijk beleid. Ligt hierin tevens een kans voor de langverwachte uitbouw van een efficiënt en performant openbaar vervoer in Vlaanderen?

  lees meer
 • Designing the Future

  Auteur: Koen Raeymaekers (01-06-2018) | Op 18 april 2018 presenteerden Architecture Workroom Brussels, het Team Vlaams Bouwmeester, de VRP, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam IABR de nieuwe publicatie Designing the Future, een 'werkboek' over ontwerpend onderzoek als hefboom voor maatschappelijke transitie. De boekvoorstelling en het aansluitende panelgesprek vormden een mijlpaalmoment in wat hopelijk een vruchtbaar leeproces wordt voor al wie actief begaan is met het vormgeven van een betere wereld in de Lage Landen.

  lees meer
 • Een groene visie op Vorselaar

  Auteurs: Lieven Janssens en Leen Mermans (01-06-2018) | Vorselaar is een typisch landelijke gemeente in het hart van de Kempen. Door zijn compacte kern en het beperkt aantal inwoners (7.850) heerst er een rustige, dorpse atmosfeer. Vorselaar herbergt naast tal van cultuurhistorische relicten, zoals de kerk, de kaak (een historische schandpaal) en het indrukwekkende klooster, ook een gemeentehuis en een grote scholengemeenschap.

  lees meer
 • geWOONtebreker : denkpiste voor nieuwe woonvormen in de Antwerpse provincie

  Auteur: Mariska Vonck (01-06-2018) | Hoe en waar we wonen bepaalt niet alleen hoe we ons verplaatsen, maar ook onze toegang tot voorzieningen (winkel, school, verenigingen ...) en tot zorg. Hoe kunnen we wonen en zorg beter op elkaar afstemmen? Hoe bewaren we in een verdichtingsverhaal de eigenheid van onze gemeenten, onze dorpszichten? Welke aanpassingen in ons wonen zijn er nodig om morgen mee te zijn? De Provincie Antwerpen en Kamp C stippelden een traject voor gemeenten uit dat de nodige discussie rond deze vragen uitlokt en burgers en beleidsmakers samen meeneemt in een veranderingsproces.

  lees meer
 • Het Ruimtelijk Structuurplan Leuven toegelicht

  Auteurs: Muriel Degelin, Daan Van Tassel, Kristine Verachtert en Sabine Weynants (01-06-2018) | In het kader van het themadossier 'Planning & praktijk' in Ruimte 36 plaatste Joris Scheers een paar kanttekeningen bij het nieuwe Structuurplan Leuven ('Het Ruimtelijk Structuuplan Leuven als onderlegger voor planning in de praktijk'). Vandaag is het de Stad Leuven zelf die tekst en uitleg geeft bij haar Ruimtelijk Structuurplan 2 (RSL2). 'RSL2 is veel meer een ambtelijk initiatief dan zijn voorganger, RSL1', vinden de auteurs. Een buitenbeentje, in een wereld van beleidsplannen?

  lees meer
 • Het Waterplan Antwerpen

  Auteurs: Florian Boer en Samuel Van de Vijver (01-06-2018) | Ons klimaat is wereldwijd aan het veranderen. Voor de stedelijke regio's brengt dat enorme sociale, ecologische en economische uitdagingen met zich mee. De Verenigde Naties verwachten bovendien dat in 2050 maar liefst 70 procent van de wereldbevolking in de stad woont. In 1800 was dat nog maar drie procent (VN, 2014). Welke kansen voor een duurzame toekomst bieden onze steden?

  lees meer
 • Ontdichting in het Nationaal Park Hoge Kempen

  Auteur: Jan Nuijens (01-06-2018) | In 2002 werd een door alle geledingen en sectoren ambitieus gedragen Masterplan voor het Nationaal Park Hoge Kempen (NP) ondertekend. Hoofddoelstelling is het creëren van een samenhangende, robuuste natuurlijke structuur als hefboom voor de regionale ontwikkeling. In dit Masterplan stond een selectie van zogenaamde enclaves: gebieden die geheel omsloten worden door een gebied met een natuur- of groene bestemming, maar zelf een activiteit of bestemming hebben die storend is of niet verenigbaar met de natuurontwikkelings- of landschapsbelevingsdoelstellingen van het NP rondom.

  lees meer