Ruimte > Ruimte 38 > geWOONtebreker : denkpiste voor nieuwe woonvormen in de Antwerpse provincie

Ruimte 38: geWOONtebreker : denkpiste voor nieuwe woonvormen in de Antwerpse provincie


open pdf

Auteur: Mariska Vonck (01-06-2018) | Hoe en waar we wonen bepaalt niet alleen hoe we ons verplaatsen, maar ook onze toegang tot voorzieningen (winkel, school, verenigingen ...) en tot zorg. Hoe kunnen we wonen en zorg beter op elkaar afstemmen? Hoe bewaren we in een verdichtingsverhaal de eigenheid van onze gemeenten, onze dorpszichten? Welke aanpassingen in ons wonen zijn er nodig om morgen mee te zijn? De Provincie Antwerpen en Kamp C stippelden een traject voor gemeenten uit dat de nodige discussie rond deze vragen uitlokt en burgers en beleidsmakers samen meeneemt in een veranderingsproces.

Een groene visie op VorselaarHet Ruimtelijk Structuurplan Leuven toegelicht