Ruimte > Ruimte 38 > Het Ruimtelijk Structuurplan Leuven toegelicht

Ruimte 38: Het Ruimtelijk Structuurplan Leuven toegelicht


open pdf

Auteurs: Muriel Degelin, Daan Van Tassel, Kristine Verachtert en Sabine Weynants (01-06-2018) | In het kader van het themadossier 'Planning & praktijk' in Ruimte 36 plaatste Joris Scheers een paar kanttekeningen bij het nieuwe Structuurplan Leuven ('Het Ruimtelijk Structuuplan Leuven als onderlegger voor planning in de praktijk'). Vandaag is het de Stad Leuven zelf die tekst en uitleg geeft bij haar Ruimtelijk Structuurplan 2 (RSL2). 'RSL2 is veel meer een ambtelijk initiatief dan zijn voorganger, RSL1', vinden de auteurs. Een buitenbeentje, in een wereld van beleidsplannen?