Ruimte > Ruimte 38 > Ontdichting in het Nationaal Park Hoge Kempen

Ruimte 38: Ontdichting in het Nationaal Park Hoge Kempen


open pdf

Auteur: Jan Nuijens (01-06-2018) | In 2002 werd een door alle geledingen en sectoren ambitieus gedragen Masterplan voor het Nationaal Park Hoge Kempen (NP) ondertekend. Hoofddoelstelling is het creëren van een samenhangende, robuuste natuurlijke structuur als hefboom voor de regionale ontwikkeling. In dit Masterplan stond een selectie van zogenaamde enclaves: gebieden die geheel omsloten worden door een gebied met een natuur- of groene bestemming, maar zelf een activiteit of bestemming hebben die storend is of niet verenigbaar met de natuurontwikkelings- of landschapsbelevingsdoelstellingen van het NP rondom.

Het Waterplan AntwerpenCollectief goed