Ruimte > Ruimte 39 > De stadsrand herverkavelen. Wondelgem als casestudy voor verdicht wonen

Ruimte 39: De stadsrand herverkavelen. Wondelgem als casestudy voor verdicht wonen


open pdf

Auteur. Julie Mabilde (01-09-2018) | Tegen 2050 komen er in Vlaanderen 450.000 huishoudens bij die een plek moeten vinden op de woonmarkt. Die demografische groei moeten we verzoenen met de ambities van het ruimtelijk beleid om te verdichten rond kernen en de noodzakelijke omslag richting duurzame mobiliteit en een klimaatrobuuste ruimte te maken, rekening houdend met veranderende gezinssamenstellingen en vergrijzing, betaalbaarheid en leefkwaliteit. Dat maakt van de woonopgave niet alleen een kwantitatieve, maar ook een kwalitatieve uitdaging: het suburbane wonen moet ingeruild worden voor meer stedelijke en collectiever georganiseerde woonvormen waarbij we kwaliteitsvol (ver)bouwen en wonen stimuleren op de juiste plekken.

Commons en trage wegen. Een vruchtbaar huwelijk?Een hype met eeuwenoude roots