Ruimte > Ruimte 39 > Hoe wordt open ruimte gemeengoed? Een instrumentenkoffer

Ruimte 39: Hoe wordt open ruimte gemeengoed? Een instrumentenkoffer


open pdf

Auteur: Griet Celen (01-09-2018) | In onze verstedelijkte samenleving is de open ruimte van levensbelang. Ze levert tal van maatschappelijke diensten en kan dus eigenlijk als gemeengoed worden beschouwd. Maar de eigendom en het beheer ervan zijn sterk versnipperd. In Vlaanderen gelden bovendien weinig tot geen beperkingen op het gebruik van grond. Eigenaars kunnen er autonoom over beslissen, ook als hun grond onmisbaar is voor het leveren van een specifieke maatschappelijke dienst. Om de open ruimte als gemeengoed te laten functioneren, zijn dus instrumenten nodig die kunnen ingrijpen op het niveau van een individueel eigendom en het gebruik ervan. Het decreet landinrichting van 28 maart 2014 heeft hiervoor een instrumentenkoffer voorzien.

Energielandschap Denderland: een ruimtelijke visieLanded commons. De juridische aspecten