Ruimte > Ruimte 39 > Meer gemeenschap, minder overheid

Ruimte 39: Meer gemeenschap, minder overheid


open pdf

Auteurs: Kaat Smets en René van der Lecq (01-09-2018) | Gedreven door technologische evoluties is een nieuwe dynamiek ontstaan waarin burgers, verenigingen en ondernemers zich engageren om van hun leefomgeving iets moois te maken. Meestal gebeurt dit reactief, soms ook proactief. We zien lokaal betekenisvolle initiatieven ontstaan die de leefomgevingskwaliteit versterken en bijdragen aan opgaven op het vlak van ruimte en milieu. We zijn ervan overtuigd dat de overheid deze maatschappelijke energie moet aangrijpen om ambitieuze visies en internationale afspraken waar te maken.