Ruimte > Ruimte 4

Ruimte 4

December 2009
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Provincies moeten sexy zijn

  Auteur: Paul Wuillaume (01-12-2009) | Voor veel planners is de provincie veeleer een secundair en weinig creatief beleidsniveau dat vooral de nadruk legt op juridische orthodoxie. Welke rol kunnen provincies spelen inzake ruimtelijke planning?

  lees meer
 • Creatief voor de slimme weggebruiker

  Auteur: Bart Van Moerkerke (01-12-2009) | Omdat de technische randvoorwaarden minder streng zijn, kunnen ontwerpers en architecten hun creativiteit botvieren op bruggen voor fietsers en voetgangers. Vier geslaagde voorbeelden van bruggen, met wortels in hun omgeving.

  lees meer
 • De rivier kan weer voorspoed brengen

  Auteur: Peter Renard (01-12-2009) | Aan de oevers van de Maas in Nederlands en Belgisch Limburg ontwikkelt zich een naar Vlaamse normen groot natuurgebied, dat moet uitgroeien tot een toeristische trekpleister. Ruimtelijke ordening speelt een belangrijke rol in het project"Maasvallei … grensverleggend".

  lees meer
 • Een plan voor de fortengordel rond Antwerpen

  Auteur: Karen Gysen (01-12-2009) | Het Antwerpse provinciebestuur werkt aan een, door Vlaanderen ondersteund, strategisch project rond de fortengordels. Tegelijk maken die gordels ook deel uit van een Europees project waarin Vlaanderen en Nederland samenwerken.

  lees meer
 • Lust of last voor de privésector?

  Auteur: Pieter Thomaes (01-12-2009) | In het voorjaar keurde het Vlaams parlement het Decreet grond- en pandenbeleid goed. De private bouwsector was allerminst enthousiast. Maar is de kritiek van de sector ook gegrond?

  lees meer
 • Particulier bezit meeste bouwgrond

  Auteur: Isabelle Loris (01-12-2009) | Liefst 84 % van de Vlaamse bouwgronden is particulier bezit. Bij de overheid bezitten vooral steden en gemeenten bouwterreinen.

  lees meer
 • Partners voor het Parkbos Gent

  Auteurs: Peter Swyngedauw en Hannelore Vandorpe (01-12-2009 ) | Het Vlaams gewest, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem hebben de handen in elkaar geslagen voor het aanleggen van een 1200 hectaren groot Parkbos. Na tien jaar komt er schot in de zaak.

  lees meer
 • Tien keer meer capaciteit

  Auteur: Dries Willems (01-12-2009) | Antwerpen heeft in de periode 1970-2006 op het vlak van ruimtelijk beleid belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Telkens andere spelers verschenen op het toneel en ook de rol van het stadsbestuur veranderde.

  lees meer
 • Time-out voor de gevangenissen

  Auteurs: Kristin Müller en Peter Vermeulen (01-12-2009) | België wil investeren in bestaande en nieuwe gevangenissen. Los van bedenkingen bij de omvang van het programma rijst de vraag of er ook een heldere visie op de gevangenis van de eenentwintigste eeuw bestaat? Peter Vermeulen en Kristin Müller vinden dat we overhaast te werk gaan en pleiten voor bezinning.

  lees meer