Ruimte > Ruimte 4 > Provincies moeten sexy zijn

Ruimte 4: Provincies moeten sexy zijn


open pdf

Auteur: Paul Wuillaume (01-12-2009) | Voor veel planners is de provincie veeleer een secundair en weinig creatief beleidsniveau dat vooral de nadruk legt op juridische orthodoxie. Welke rol kunnen provincies spelen inzake ruimtelijke planning?

Partners voor het Parkbos GentTien keer meer capaciteit