Ruimte > Ruimte 4 > Time-out voor de gevangenissen

Ruimte 4: Time-out voor de gevangenissen


open pdf

Auteurs: Kristin Müller en Peter Vermeulen (01-12-2009) | België wil investeren in bestaande en nieuwe gevangenissen. Los van bedenkingen bij de omvang van het programma rijst de vraag of er ook een heldere visie op de gevangenis van de eenentwintigste eeuw bestaat? Peter Vermeulen en Kristin Müller vinden dat we overhaast te werk gaan en pleiten voor bezinning.

Tien keer meer capaciteitAbsolute rechtszekerheid is een utopie