Ruimte > Ruimte 41 > Water+Land+Schap

Ruimte 41: Water+Land+Schap


open pdf

Auteurs: Els Belmans, Elke Vanempten, Lies Messely. Gebiedsgericht werken betekent per definitie werken met heel wat verschillende thema's, sectoren en actoren. Beleidsdoelen uit diverse sectoren worden bijvoorbeeld op eenzelfde gebied geprojecteerd. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat er ook samen aan projecten gewerkt wordt of dat financieringskanalen gestroomlijnd hun weg naar het terrein vinden. Als we toekomstuitdagingen zoals de klimaatverandering ten gronde willen aanpakken, zou een gebundelde aanpak van de beschikbare middelen, mankracht en kennis zoveel meer kunnen verwezenlijken. Zoals bij het watergebonden programma Water+Land+Schap het geval is.

Wat betekenen verordeningen voor het woonbeleidB401 de stadssnelweg heruitgevonden