Ruimte > Ruimte 42

Ruimte 42

Juni 2019

In de tuin

Volgens recente gegevens wordt pakweg tien percent van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door private tuinen; wanneer je de definitie verbreedt naar ‘woongroen’, komen we uit op zowat een derde van van de onbebouwde ruimte in ons woongebied. Indrukwekkende cijfers van iets wat tot nu toe onder de radar van de ruimtelijke planning is gebleven. Er zijn voor ruimtelijk planners tal van goede redenen (klimaatopwarming, biodiversiteit, ruimtegebruik) om de Vlaamse tuinen ernstig onder de loep te nemen. Zeker in een gewest waar verdichting, kernversterking, het vrijwaren van de schaarse open ruimte en het klimaatadaptief maken van onze leefomgeving urgente agendapunten zijn geworden.

artikels

  • sneak peek | lees het volledige artikel

    Het Vlaamse tuincomplex in beeld

    Niets is zo innig verbonden met onze Vlaamse woonidealen als de privétuin. Tegelijkertijd lijken we in Vlaanderen geen enkel landgebruik zo triviaal te vinden als de tuin. Vanuit planning of ruimtelijk beleid is er nauwelijks aandacht voor. Omdat tuinen private en kleinschalige ruimten zijn, worden ze haast vanzelfsprekend beschouwd als plekken waar iedereen zijn eigen gang mag gaan. Dit gaat voorbij aan het feit dat de veelheid aan tuinen een essentieel onderdeel is van het Vlaamse landschap.

    lees meer