Ruimte > Ruimte 42 > Bouwmeesterscan. New kid in townplanning

Ruimte 42: Bouwmeesterscan. New kid in townplanning


open pdf

Auteurs: Tom Coppens, Raf Ilsbroekx. Onder het motto ‘Ruimte maken voor mens en natuur’ zet het meerjarenplan van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en zijn team volop in op een transitie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. De documentaire Plannen voor plaats van Nic Balthazar, waarin de Bouwmeester ten oorlog trekt tegen de plattelandsverkaveling en alternatieven probeert aan te reiken, is ondertussen getoond in vele parochiezaaltjes en volkscafés in het Vlaamse land. Maar ook de talloze spreekbeurten van de Bouwmeester en zijn optredens in de media hebben de noodzaak van een alternatieve ruimtelijke ordening meer dan ooit op de agenda geplaatst.