Ruimte > Ruimte 42 > De tuin, een groengrijze zone

Ruimte 42: De tuin, een groengrijze zone


open pdf

Auteurs: Aurelie De Smet, Hans Leinfelder, Valerie Dewaelheyns, Geert Meysmans. Voor u ligt opnieuw een themanummer over de 'open ruimte'. Waar Ruimte 29 de open ruimte vanuit een breed perspectief bekeek, zoomt dit nummer in op een zeer specifiek en kleinschalig, maar - zoals u zal merken - boeiend soort open ruimte: de tuin. Tuinen blijven vandaag helaas nog onder de radar. Stedenbouwkundigen en ruimtelijk planners beseffen vaak niet welke strategische waarde het geheel aan private, semiprivate en -publieke groene ruimten zou kunnen hebben. Als gastredacteurs nodigen we u daarom uit een stukje landschap te verkennen dat doorgaans als te triviaal beschouwd wordt. We hopen met dit nummer een transitie in het denken rond 'tuinen' op gang te brengen: van private eilandjes, over schakels met een gedeelde waarde in een groter geheel, tot gedeelde ruimten en verantwoordelijkheden.

De stad, je tuinFantasmagorie der natuur