Ruimte > Ruimte 42 > Fantasmagorie der natuur

Ruimte 42: Fantasmagorie der natuur


open pdf

Auteurs: Tine Poot en Els De Vos. Het woord fantasmagorie uit de titel verwijst naar het vroeg 19de-eeuwse gebruik van optische illusies, vaak in de vorm van een Laterna Magica, waarbij een reeks imaginaire of aan de realiteit ontsprongen beelden in een ruimte wordt geprojecteerd. In de context van dit artikel is het een metafoor voor de ruimtelijke ambiguïteit die in het publieke interieur gecreëerd wordt door de representatie van de natuur aan de hand van natuurlijke objecten of ideaalbeelden. In de loop van de twee laatste eeuwen wordt de tuin om uiteenlopende redenen almaar meer naar binnen gehaald in onze publieke interieurs. De auteurs onderzoeken het hoe en waarom.

De tuin, een groengrijze zoneGentse groenassen worden groenklimaatassen