Ruimte > Ruimte 42 > Mama, mag ik naar buiten?

Ruimte 42: Mama, mag ik naar buiten?


open pdf

Auteurs: Francis Vaningelgem, Sabine Miedema, Wouter Vanderstede. Vlaanderen is het land van klassieke voortuinen, met een strak prieel, gemillimeterde haag en een puntig hek om mensen op afstand te houden, maar waar de auto wel een eigen plaatsje heeft. We zijn het land waar de ruimte aan de voorzijde van rijwoningen en appartementsgebouwen zelden wordt aangezien als een zone voor spel en ontmoeting, zelfs niet bij nieuwe woonontwikkelingen. We zijn ook het land waar bouwgrond almaar duurder wordt, waardoor er meer ruimte opgaat aan effectieve ‘bouw’grond.

Het Vlaamse tuincomplex in beeldOntwerpend onderzoek rond uitdagingen in het tuinenlandschap