Ruimte > Ruimte 42 > Ontwerpend onderzoek rond uitdagingen in het tuinenlandschap

Ruimte 42: Ontwerpend onderzoek rond uitdagingen in het tuinenlandschap


open pdf

Auteurs: Aurelie De Smet en Geert Meysmans. Kenniscentrum tuin+ is een onderzoekscel en Laagdrempelig Expertise- en Dienstencentrum (LED) verbonden aan de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur (Lta) van de Erasmushogeschool (EhB). Ons onderzoek richt zich op de diversiteit aan (semi)private open en groene ruimten, waar de Vlaamse nevelstad zo rijk aan is. Al deze ruimten samen vormen een 'tuinenlandschap', dat een aanzienlijk deel van ons grondgebied inneemt. Tuin + is er, samen met een aantal (inter)nationale onderzoekers van overtuigd dat het potentieel van dit tuinenlandschap om ons ecosysteem te ondersteunen erg groot is. Onze doelstelling is dan ook om, via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, bij te dragen aan het activeren van het Vlaamse en Brusselse tuinenlandschap als 'hulpbron der kleine acties' (zie ook 'Tuin-governance', elders in dit nummer).