Ruimte > Ruimte 42 > Op zoek naar gemeengoed bij enkele private en semipublieke tuinprojecten

Ruimte 42: Op zoek naar gemeengoed bij enkele private en semipublieke tuinprojecten


open pdf

Auteur: Geert Meysmans. In het tuinenlandschap kan het begrip 'gemeengoed' op verschillende manieren worden ingevuld. Het kan zowel gaan over milieuvriendelijke tuiniersbeslissingen van individuele burgers die willen bijdragen aan een collectief maatschappelijk doel, als over het publiek gebruik van privaat groen of het collectief beheer van een (al dan niet) gemeenschappelijke tuin. We gaan op verkenning bij drie tuinen, elk gekenmerkt door een andere schaal en een verschillend toegankelijkheidsniveau.