Ruimte > Ruimte 43

Ruimte 43

September 2019

Zorg

Er zit heel wat beweging in de zorgsector, die zich erg duidelijk vertaalt in ruimtelijke termen. We denken daarbij in eerste instantie aan de vermaatschappelijking van de zorg, waarbij steeds meer verantwoordelijkheid en beslissingsrecht bij de individuele zorgbehoevende en zijn/haar omgeving worden gelegd. Voeg daar nog een paar andere ‘spannende’ feiten aan toe, zoals de stijgende onbetaalbaarheid van zorg en een aanzwellende grijze golf van babyboomers die binnenkort ons zorgsysteem onder druk gaan zetten. Wat zijn de ruimtelijke consequenties van al die vraagstukken? En hoe gaan we er binnenkort bijlopen? Bezorgd of verzorgd?

artikels

  • sneak peek | lees het volledige artikel

    Zorgnoden als opportuniteit voor ruimtelijke ordening

    lees meer