Ruimte > Ruimte 43 > Den Dries: inclusieve woonsite voor mensen met en zonder beperking

Ruimte 43: Den Dries: inclusieve woonsite voor mensen met en zonder beperking


open pdf

Auteur: Christine Bonheure (1 september 2019). Hoe gaan we met zijn allen in de toekomst om met onze schaarse beschikbare ruimte? Voorziening Den Dries in Evergem doet dat op een heel speciale manier door 17.000 m² bebouwbare oppervlakte slechts voor 20 procent vol te bouwen. Alles om plaats te maken voor veel groen en een echt inclusieve woonomgeving voor buurt en bewoners van Den Dries.