Ruimte > Ruimte 43 > Zorg in de grootstad

Ruimte 43: Zorg in de grootstad


open pdf

Auteur: Ben Dirickx. Zorg is een gelaagd aspect van onze welvaartssamenleving, dat op verschillende niveaus verbonden is met de ruimtelijke ordening. Zorg is bovendien een sector die de socio-economische context van onze maatschappij reflecteert. Door de grootstedelijke conditie van Brussel is die context er anders dan op het platteland of in kleinere steden. Naast de gebruikelijke manier van zorgverstrekking aan zieken, bejaarden of personen met een beperking, gaat zorg in de grootstad veelal gepaard met andere, misschien minder evidente, vormen van zorg, zoals de opvang van mensen in precaire situaties. Migratie speelt daarin, zeker sinds het begin van de zogenaamde asielcrisis in 2015, een belangrijke rol.

Schimmen in de stadsrandZorgnoden als opportuniteit voor ruimtelijke ordening