Ruimte > Ruimte 43 > Zorgnoden als opportuniteit voor ruimtelijke ordening

Ruimte 43: Zorgnoden als opportuniteit voor ruimtelijke ordening


open pdf

Auteur: Pascal De Decker (1 september 2019). Dat Vlaanderen niet bepaald een toonbeeld van gezonde ruimtelijke planning genoemd kan worden, is een understatement. De ‘urban sprawl’ houdt het gewest stevig in zijn greep en kost ons daarbij handenvol geld, onder meer omwille van ongelukkig verspreide nutsvoorzieningen en mobiliteitsproblemen. Maar dat die versnippering ons nog veel duurder zal komen te staan nu er een heuse vergrijzingsgolf aankomt, is een aspect dat doorgaans onderbelicht blijft. Door onze ondoordachte ruimtelijke ordening wordt zorgverstrekking langzaam maar zeker een nijpend probleem. Nochtans houdt een goede aanpak van de groeiende<br /> zorgvragen in onze regio tegelijk kansen in voor een betere ruimtelijke ordening in het algemeen. Onderzoeker Pascal De Decker maakt een stand van zaken op.

Zorg in de grootstadCartografische verkenning van de Antwerpse stadregio