Ruimte > Ruimte 44

Ruimte 44

Januari 2020

Samen in de regio

Ruimte 44 zal helemaal in het teken staan van (stads)regionale samenwerking. Ruimte 44 verschijnt in januari 2020, maar u kunt nu alvast uw bestelling plaatsen.

Het nummer brouwt verder op de presentaties en discussies die plaatsvonden tijdens de afgelopen Werelddag van de Stedenbouw (21 november 2019). Het onderwerp: (stads)regionale samenwerking.

artikels