Ruimte > Ruimte 44 > De comeback van Christaller in de Westhoek

Ruimte 44: De comeback van Christaller in de Westhoek


open pdf

Auteurs: Suzanne Van Brussel, Gertjan Lebrun en Brecht Vandekerckhove (1 december 2019). Vlaanderen wil met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) inzetten op een compactere en efficiëntere ruimte-inname om zo meer open ruimte te vrijwaren: een transitie die noodzakelijk is om de toekomstige sociale, economische en ecologische uitdagingen aan te kunnen. De bereikbare plaatsen met een uitgebreid voorzieningenapparaat worden verder versterkt, terwijl de minder goed bereikbare - afgelegen kleine dorpjes, woonlinten, verspreide bebouwing - niet langer groeien. De focus in het Beleidsplan ligt voornamelijk op de stedelijke en hoogdynamische gebieden. Maar intussen verkavelt de Vlaming ook in afgelegen gebied lustig verder. Wij pleiten er dan ook voor om in het hele transitieverhaal de kleine kernen niet te vergeten en zochten naar een benadering op maat van laagdynamische gebieden.

Cittaslow'De heilige graal van "de juiste schaal" is een mythe.'