Ruimte > Ruimte 44 > De stadsregio als samenlevingsmodel

Ruimte 44: De stadsregio als samenlevingsmodel


open pdf

Auteur: Ties Vanthillo (1 december 2019). Dit artikel gaat dieper in op de conclusies van een IDEA-studie uit 2018 en de motivatie voor een meer stadsregionale focus in de toekomst.

'De heilige graal van "de juiste schaal" is een mythe.'De Vlaams-Nederlandse Delta